วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกษตรนิคม – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดเกษตรนิคม – พัทลุง

รหัสวัด : 05931104002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2218

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/10/2543

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ