วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกษตรชลธี – สงขลา

ชื่อวัด : วัดเกษตรชลธี – สงขลา

รหัสวัด : 05900703002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2446

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2452

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ตาเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ