วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกศแก้วโพธิธรรม – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดเกศแก้วโพธิธรรม – อุดรธานี

รหัสวัด : 62141060001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/3/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41320

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ