วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกศแก้วบูรพา – ตาก

ชื่อวัด : วัดเกศแก้วบูรพา – ตาก

รหัสวัด : 03630602002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2438

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/1/2542

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก รหัสไปรษณีย์ 63110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ