วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกรียม – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดเกรียม – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301011002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2429

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 6/11/2539

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ