วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกรียงไกรใต้ – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเกรียงไกรใต้ – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600103002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2373

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/1/2542

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ