วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกตุแก้ว – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดเกตุแก้ว – เชียงราย

รหัสวัด : 03570513002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2321

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2479

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ