วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกตุแก้ว – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดเกตุแก้ว – สระบุรี

รหัสวัด : 02190203006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 5/1/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ