วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกตุสโมสร – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดเกตุสโมสร – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02240302002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2459

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/9/2539

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ