วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ – ราชบุรี

ชื่อวัด : วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ – ราชบุรี

รหัสวัด : 02700801003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/9/2500

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2501

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ