วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกตุประภา – ปทุมธานี

ชื่อวัด : วัดเกตุประภา – ปทุมธานี

รหัสวัด : 02130603006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2477

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 14/8/2485

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ