วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกตชยาราม – ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อวัด : วัดเกตชยาราม – ประจวบคีรีขันธ์

รหัสวัด : 05770104001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 16/2/2514

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2516

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ