วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกตการาม – สมุทรสงคราม

ชื่อวัด : วัดเกตการาม – สมุทรสงคราม

รหัสวัด : 02750204003

ประเภทวัด : พระอารามหลวง

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2433

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2473

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ