วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดอ่าวหมู(ชัยมงคล) – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดอ่าวหมู(ชัยมงคล) – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220607002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 19/12/2523

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/8/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ