วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดอุบลวนาราม – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดอุบลวนาราม – หนองคาย

รหัสวัด : 04430119005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/12/2554

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ