วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดอินทร์แปลง – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดอินทร์แปลง – หนองคาย

รหัสวัด : 04430210011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/3/2561

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ