วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดอัมพร – ขอนแก่น

14 ธ.ค. 2023
25

ชื่อวัด : วัดอัมพร – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401212002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2460

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ