วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดหนองปลาไหล – เพชรบุรี

ชื่อวัด : วัดหนองปลาไหล – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760205002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2484

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ