วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดหนองชิ่ม – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดหนองชิ่ม – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220603001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2312

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2491

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ