วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดสถาพรพัฒนาราม – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดสถาพรพัฒนาราม – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220603003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 10/7/2512

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/3/2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ