วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดมังกรบุปผาราม – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดมังกรบุปผาราม – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220604004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : จีนนิกาย

วันที่ตั้งวัด : 30/7/2522

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 15/1/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ