วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์) – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์) – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01103203001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/1/2512

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 15/1/2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ