วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดถนน – อ่างทอง

ชื่อวัด : วัดถนน – อ่างทอง

รหัสวัด : 02150308001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2275

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2280

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ