วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดถนนโค้ง – ลพบุรี

13 ธ.ค. 2023
18

ชื่อวัด : วัดถนนโค้ง – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160418005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 9/7/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ