วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดถนนโค้ง – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดถนนโค้ง – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302112006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/2/2521

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30320

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ