วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดถนนแค – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดถนนแค – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160125002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2379

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2499

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ