วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดถนนวารี – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดถนนวารี – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300906004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2475

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ