วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดถนนยาว – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดถนนยาว – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04400409003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 20/6/2555

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ