วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดถนนมะม่วง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดถนนมะม่วง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220607003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/4/2531

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/9/2546

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ