วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดถนนน้อย – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดถนนน้อย – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620803004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 3/9/2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/6/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ