วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดถนนนางคลาน – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดถนนนางคลาน – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300403005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 15/10/2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/2/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ