วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดถนนถั่ว – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดถนนถั่ว – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04301002002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2450

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/10/2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ