วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดถนนตาล – นครพนม

ชื่อวัด : วัดถนนตาล – นครพนม

รหัสวัด : 04480707003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2370

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/2/2565

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ