วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดถนนงาม – กำแพงเพชร

13 ธ.ค. 2023
21

ชื่อวัด : วัดถนนงาม – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620501004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2/3/2519

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/2/2526

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ