วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดถนนกะเพรา – ระยอง

ชื่อวัด : วัดถนนกะเพรา – ระยอง

รหัสวัด : 02210304005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 16/1/2524

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/9/2534

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ