วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดข้าวเบา – กาญจนบุรี

ชื่อวัด : วัดข้าวเบา – กาญจนบุรี

รหัสวัด : 02710906011

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 24/4/2558

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ