วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดข้องไก่ – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดข้องไก่ – หนองคาย

รหัสวัด : 04430504001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2403

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 31/7/2549

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ