วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดข่อย – อ่างทอง

ชื่อวัด : วัดข่อย – อ่างทอง

รหัสวัด : 02150407001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2404

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2435

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ