วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดข่อยใต้ – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดข่อยใต้ – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160118002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2426

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2477

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ