วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดข่อยสังฆาราม – สิงห์บุรี

ชื่อวัด : วัดข่อยสังฆาราม – สิงห์บุรี

รหัสวัด : 02170105001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2340

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/2/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ