วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดข่วงเปา – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดข่วงเปา – ลำปาง

รหัสวัด : 03520108003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2280

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2492

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ