วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดข่วงเปาใต้ – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดข่วงเปาใต้ – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500206003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2445

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/8/2557

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ