วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดข่วงมื่น – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดข่วงมื่น – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501204014

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/2/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ