วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดข่วงธรรมวนาราม – แพร่

ชื่อวัด : วัดข่วงธรรมวนาราม – แพร่

รหัสวัด : 03540604008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 23/12/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ