วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดข่วงกอม – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดข่วงกอม – ลำปาง

รหัสวัด : 03521304002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2368

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 27/12/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ