วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดขุมแก้ว – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดขุมแก้ว – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140907002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2300

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/2/2495

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ