วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดขุมแก้ว – ปทุมธานี

ชื่อวัด : วัดขุมแก้ว – ปทุมธานี

รหัสวัด : 02130305002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2436

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2476

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ