วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขุมเงิน – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดขุมเงิน – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04450607007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ