วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดขุมคำ – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดขุมคำ – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04331601004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/1/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ