วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดขุมคำมงคลชัย – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดขุมคำมงคลชัย – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 65134100004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/9/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ ขุมคำ หมู่ที่ 7 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ